MEDLEMSKAP

KONTINGENT FOR 2017 er kr 250,-


Nye medlemmer som betalte kontingenten høsten 2016 trenger ikke å betale ny kontingent nå, da kontingenten også gjelder for 2017.

Betalingsfristen er 1. april 2017, men også i år vil det være mulig å vinne en flaske vin for de av dere som betaler kontingenten innen 1. mars.

Ønsker du å bli medlem i Kristiansand Vinleggerklubb, ta kontakt med formannen.

E-post Anne Wasland: jan.wasland@getmail.no

eller Totto: bjornottoskaar@gmail.com


Alle medlemmer får tilsendt vårt medlemsblad «Vinleggeren»
vanligvis i forkant av hvert møte.